ข้อมูลทั่วไป
 

ขั้นตอนการตั้งรหัสป้องกันความปลอดภัยใบประกาศ

 

การเพิ่มความปลอดภัยใน private key (แนะนำ)

 
  • เนื่องจากโดยปกติแล้วไฟล์ Certificate ซึ่งบรรจุ private key ไม่ได้ถูกป้องกันไว้  ดังนั้นถ้าต้องการเพิ่มความปลอดภัย ให้กับไฟล์ Certificate สามารถทำได้โดยการกำหนด Password ในขั้นการก่อนการ Login ใช้ VPN

 
  • คลิกขวาบนไอคอน the OpenVPN GUI icon หลังจากนั้นเลือก Change Password
 
  • ส่วนของ Old Password ให้ข้ามไป  ไม่ต้องพิมพ์อะไรทั้งสิ้น
 
  • ส่วนของ New Password และ Confirm New Password ให้ใส่ Password ใหม่ที่ต้องการ
 
  • เลือก OK.
 
  • ในการเชื่อมต่อ VPN ครั้งต่อไปหลังจากใส่ user password nontri account แล้วจะปรากฎข้อความให้ใส่ password (ที่เพิ่งตั้งใหม่) อีกครั้งเผื่อความปลอดภัยของ private key

[Top]