ข้อมูลทั่วไป
 

ขั้นตอนการติดตั้ง VPN สำหรับ Windows XP/2000

 

1. เช็คเว๊บ https://vpn.ku.ac.th

 

2. Login โดยใช้ Nontri Account

 

3. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

 
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม OpenVPN สำหรับ Windows XP/2000 จากเมนู "โปรแกรม"
 
  • ติดตั้งโปรแกรม OpenVPN และ OpenVPN GUI โดยเลือกปรับค่าตามค่า Default ที่โปรแกรมกำหนดมาแล้ว
 

4. ติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (Certificate) และไฟล์ระบบ

 
  • กลับไปที่เว็บเพ็จเลือกเมนู "ใบประกาศ" และกดปุ่ม "สร้าง" จากนั้น Unzip ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้ว   ไปไว้ที่ C:\Program Files\OpenVPN\config  ซึ่งภายใน Zip Files จะบรรจุ ไฟล์ดังนี้ (โดย ชื่อไฟล์ จะเป็นชื่อ username ของเครือข่ายนนทรี)
 

ca.crt
username.crt
username.key
username.ovpn


[Top]