ข้อมูลทั่วไป
 

ขั้นตอนการเชื่อมต่อโดยโปรแกรม OpenVPN สำหรับ Windows XP/2000

 

1. เรียกใช้ VPN ไคลเอ็นต์

 
    1.1 เลื่อนเมาส์ไปที่เมนูบาร์ สังเกตไอคอน ซึ่งเป็นไอคอนแสดง OpenVPN GUI สถานะการเชื่อมต่อ หากคลิกขวาดังรูปด้านล่าง แสดงว่าการติดตั้งใบประกาศผิดพลาดให้กลับไปทำที่ข้อ 5(ขั้นตอนการติดตั้ง VPN) ใหม่ ให้กลับไปทำการ ติดตั้งไฟล์ Certificate และ Configuration ใหม่
 
    1.2 คลิกขวาที่ OpenVPN GUI หากพบเมนูดังรูปด้านล่าง แสดงว่าการติดตั้งใบประกาศสมบูรณ์ให้คลิกเมาส์ที่เมนู Connect
 

2. ยืนยันตัวบุคคล

 
    หลังจากกดปุ่ม Connect จะพบหน้าต่างให้กรอกบัญชีเครือข่าย โปรดกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสของเครือข่ายนนทรีให้ถูกต้อง
    (โปรดใส่ @ และวิทยาเขตหลัง Username ทุกครั้งที่เชื่อมต่อ, bkn=บางเขน, src=ศรีราชา, kps=กำแพงแสน, csc=สกลนคร
    ตัวอย่าง : g4555555@src)
 

3. ถ้าเชื่อมต่อได้สมบูรณ์แล้วโปรแกรมหมายเลข IP Address ที่ขึ้นต้นด้วย 158.108.x.x ดังรูป


[Top]