ข้อมูลทั่วไป
  VPN - Virtual Private Network - Kasetsart University

ขั้นตอนการติดตั้ง VPN สำหรับเครื่อง Windows


1. เข้าเว็บ https://vpn.ku.ac.th
2. Login โดยใช้ Nontri Account
3. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

3.1 เข้าไปที่เมนู “โปรแกรม” เพื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรม OpenVPN3.2 หลังจากดาวน์โหลดแล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรม OpenVPN จะปรากฏหน้า Setup
ให้คลิกที่ Install Now ตามรูปภาพ3.3 ปรากฎ pop up ให้ allow this app คลิกที่ปุ่ม Yes และรอโปรแกรม install3.4 หลังจาก install โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว คลิก close4. การดาวน์โหลดและติดตั้งใบประกาศ (Certificate)

4.1 กลับไปที่หน้าเว็บ เข้าไปที่เมนู “ใบประกาศ” และเลือกที่ปุ่ม “สร้าง” เพื่อดาวน์โหลดใบประกาศ
(โดย ชื่อไฟล์ จะเป็นชื่อ username ของเครือข่ายนนทรี)

>

4.2 เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ได้ไฟล์ที่เป็นชื่อ username ของเครือข่ายนนทรี
4.3 เรียกใช้โปรแกรม OpenVPN สังเกตไอคอน OpenVPN GUI ด้านขวาล่าง Taskbar ให้คลิกขวา
เลือก Import file… เพื่อติดตั้งไฟล์ใบประกาศที่ดาวน์โหลดมา4.4 เลือกไฟล์ใบประกาศ และคลิกที่ Open เพื่อติดตั้งใบประกาศ (Certificate) ที่ดาวน์โหลดมา4.5 ปรากฏข้อความว่า Import ไฟล์ certificate สำเร็จ

*** วิธีแก้ไขปัญหา OpenVPN Error: All TAP-Windows Adapters


ภาพจาก logs แสดง error : All TAP-Windows Adapters
>

วิธีแก้ปัญหา (Solution 1): re-enable the adapter

1.เปิดไปที่ Control Panel > Device Manager > Network adapters
2.ตรวจสอบ network adapters โดยค้นหาคำว่า Tap-Windows Adapter
3.คลิกขวาที่ Tap-Windows Adapter เลือกที่ Disable ก่อน
4.ถัดมา ให้คลิกขวาอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งาน โดยเลือกที่ Enable หากเปิดใช้งานแล้ว จะขึ้นดังภาพประกอบ

>

วิธีแก้ปัญหา (Solution 2): reinstall the Tap driver

ตรวจสอบว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยเปิดไปที่ C:\Program Files\TAP-Windows
คลิกขวาที่ Uninstall และเลือก Run as administrator
Reboot the system (not required, but recommended)
Download the Tap driver for windows 10
Download the Tap driver for windows vista,7,8
ดาวน์โหลด the Tap driver และติดตั้ง โดยคลิกขวาเลือก > Run as administrator

Last update: 10 August 2022