ข้อมูลทั่วไป
 

ขั้นตอนการติดตั้ง VPN สำหรับ Windows XP/2000

 

1. เช็คเว๊บ https://vpn.ku.ac.th

 

2. Login โดยใช้ Nontri Account

 

3. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

 
 • ดาวน์โหลดโปรแกรม OpenVPN สำหรับ Windows XP/2000 จากเมนู "โปรแกรม"
 
 • ติดตั้งโปรแกรม OpenVPN และ OpenVPN GUI โดยเลือกปรับค่าตามค่า Default ที่โปรแกรมกำหนดมาแล้ว
 

4. ติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (Certificate) และไฟล์ระบบ

 
 • กลับไปที่เว็บเพ็จเลือกเมนู "ใบประกาศ" และกดปุ่ม "สร้าง" จากนั้น Unzip ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้ว   ไปไว้ที่ C:\Program Files\OpenVPN\config  ซึ่งภายใน Zip Files จะบรรจุ ไฟล์ดังนี้ (โดย ชื่อไฟล์ จะเป็นชื่อ username ของเครือข่ายนนทรี)
 

ca.crt
username.crt
username.key
username.ovpn


[Top]

ขั้นตอนการเชื่อมต่อโดยโปรแกรม OpenVPN สำหรับ Windows XP/2000

 

1. เรียกใช้ VPN ไคลเอ็นต์

 
  1.1 เลื่อนเมาส์ไปที่เมนูบาร์ สังเกตไอคอน ซึ่งเป็นไอคอนแสดง OpenVPN GUI สถานะการเชื่อมต่อ หากคลิกขวาดังรูปด้านล่าง แสดงว่าการติดตั้งใบประกาศผิดพลาดให้กลับไปทำที่ข้อ 5(ขั้นตอนการติดตั้ง VPN) ใหม่ ให้กลับไปทำการ ติดตั้งไฟล์ Certificate และ Configuration ใหม่
 
  1.2 คลิกขวาที่ OpenVPN GUI หากพบเมนูดังรูปด้านล่าง แสดงว่าการติดตั้งใบประกาศสมบูรณ์ให้คลิกเมาส์ที่เมนู Connect
 

2. ยืนยันตัวบุคคล

 
  หลังจากกดปุ่ม Connect จะพบหน้าต่างให้กรอกบัญชีเครือข่าย โปรดกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสของเครือข่ายนนทรีให้ถูกต้อง
  (โปรดใส่ @ และวิทยาเขตหลัง Username ทุกครั้งที่เชื่อมต่อ, bkn=บางเขน, src=ศรีราชา, kps=กำแพงแสน, csc=สกลนคร
  ตัวอย่าง : g4555555@src)
 

3. ถ้าเชื่อมต่อได้สมบูรณ์แล้วโปรแกรมหมายเลข IP Address ที่ขึ้นต้นด้วย 158.108.x.x ดังรูป


[Top]

ขั้นตอนการตั้งรหัสป้องกันความปลอดภัยใบประกาศ

 

การเพิ่มความปลอดภัยใน private key (แนะนำ)

 
 • เนื่องจากโดยปกติแล้วไฟล์ Certificate ซึ่งบรรจุ private key ไม่ได้ถูกป้องกันไว้  ดังนั้นถ้าต้องการเพิ่มความปลอดภัย ให้กับไฟล์ Certificate สามารถทำได้โดยการกำหนด Password ในขั้นการก่อนการ Login ใช้ VPN

 
 • คลิกขวาบนไอคอน the OpenVPN GUI icon หลังจากนั้นเลือก Change Password
 
 • ส่วนของ Old Password ให้ข้ามไป  ไม่ต้องพิมพ์อะไรทั้งสิ้น
 
 • ส่วนของ New Password และ Confirm New Password ให้ใส่ Password ใหม่ที่ต้องการ
 
 • เลือก OK.
 
 • ในการเชื่อมต่อ VPN ครั้งต่อไปหลังจากใส่ user password nontri account แล้วจะปรากฎข้อความให้ใส่ password (ที่เพิ่งตั้งใหม่) อีกครั้งเผื่อความปลอดภัยของ private key

[Top]