ข้อมูลทั่วไป
  VPN - Virtual Private Network - Kasetsart University

ขั้นตอนการติดตั้ง VPN สำหรับเครื่อง Windows


1. เข้าเว็บ https://vpn.ku.ac.th
2. Login โดยใช้ Nontri Account
3. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

3.1 เข้าไปที่เมนู “โปรแกรม” เพื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรม OpenVPN3.2 หลังจากดาวน์โหลดแล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรม OpenVPN จะปรากฏหน้า Setup
ให้คลิก Next ตามรูปภาพ3.3 คลิก I Agree3.4 เลือกตามค่า Default ที่โปรแกรมกำหนด คลิก Next3.5 เลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บโปรแกรม หรือเลือกตามค่า Default ที่โปรแกรมกำหนดตามภาพ
แล้วคลิก Install เพื่อติดตั้ง3.6 เมื่อติดตั้งสำเร็จ ปรากฏคำว่า Completed ให้คลิก Next3.7 ติดตั้งโปรแกรม OpenVPN สำเร็จ4. ดาวน์โหลดและติดตั้งใบประกาศ (Certificate)

4.1 กลับไปที่หน้าเว็บ เข้าไปที่เมนู “ใบประกาศ” และเลือกที่ปุ่ม “สร้าง” เพื่อดาวน์โหลดใบประกาศ
(โดย ชื่อไฟล์ จะเป็นชื่อ username ของเครือข่ายนนทรี)4.2 เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ได้ไฟล์ที่เป็นชื่อ username ของเครือข่ายนนทรี
4.3 เรียกใช้โปรแกรม OpenVPN สังเกตไอคอน OpenVPN GUI ด้านขวาล่าง Taskbar ให้คลิกขวา
เลือก Import file… เพื่อติดตั้งไฟล์ใบประกาศที่ดาวน์โหลดมา4.4 เลือกไฟล์ใบประกาศ และคลิกที่ Open เพื่อติดตั้งใบประกาศ (Certificate) ที่ดาวน์โหลดมา4.5 ปรากฏข้อความว่า Import ไฟล์ certificate สำเร็จ