ข้อมูลทั่วไป
  Untitled Document

ขั้นตอนการติดตั้ง VPN สำหรับเครื่อง Windows 7/8


1. เข้าเว็บ https://vpn.ku.ac.th
2. Login โดยใช้ Nontri Account
3. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

3.1 เข้าไปที่เมนู “โปรแกรม” เพื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรม OpenVPN3.2 หลังจากดาวน์โหลดแล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรม OpenVPN จะปรากฏหน้า Setup
ให้คลิกที่ Next ตามรูปภาพ3.3 หลังจากนั้นให้กด install เลือกปรับค่าตามค่า Default ที่โปรแกรมกำหนดมาแล้ว (กด next, agree และ install ตามที่โปรแกรมแนะนำ)3.4 หลังจาก install โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว คลิก Next3.5 ติ๊กช่อง Show Readme ออก แล้วคลิ๊ก Finish3.6 การดาวน์โหลดและติดตั้งใบประกาศ (Certificate) กลับไปที่หน้าเว็บ เข้าไปที่เมนู “ใบประกาศ” และเลือกที่ปุ่ม “สร้าง” เพื่อดาวน์โหลดใบประกาศ (โดย ชื่อไฟล์ จะเป็นชื่อ username ของเครือข่ายนนทรี)3.7 เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ได้ไฟล์ที่เป็นชื่อ username ของเครือข่ายนนทรี3.8. เรียกใช้โปรแกรม OpenVPN สังเกตไอคอน OpenVPN GUI ด้านขวาล่าง Taskbar ให้คลิกขวา เลือก Import file… เพื่อติดตั้งไฟล์ใบประกาศที่ดาวน์โหลดมา3.9 เลือกไฟล์ใบประกาศ และคลิกที่ Open เพื่อติดตั้งใบประกาศ (Certificate) ที่ดาวน์โหลดมา3.10 การเชื่อมต่อ VPN ให้คลิ๊กขวาที่ไอคอนแล้วคลิ๊ก Connect3.11 จะมีหน้าต่าง pop up ขึ้นมาตามภาพ ให้ใส่ Username และ Password ของเครือข่ายนนทรี3.12 เมื่อเชื่อมต่อแล้วจะสังเกตุเห็นว่าที่ไอคอนจะกลายเป็นสีเขียว คลิ้ก Disconnect เมื่อต้องการหยุดการเชื่อมต่อ
***OpenVPN Error: All TAP-Windows adapters


"All TAP-Windows adapters on thsi system are currently in use."
To solve the issue, you need to re-enable the adapter or reinstall the driver.

Solution 1: re-enable the adapter

Open Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Change adapter settings.
Check description of network adapters to find the Tap-Windows Adapter.
Right click on it > Disable.
Right click again > Enable.

Solution 2: reinstall the Tap driver

Check if it is already installed by opening C:\Program Files\TAP-Windows
Right click on Uninstall and select Run as administrator
Reboot the system (not required, but recommended)
Download the Tap driver For Windows Vista,7,8
Download the Tap driver from OpenVPN repository and install it (right click on it > Run as administrator)