ข้อมูลทั่วไป
  Untitled Document

ขั้นตอนการติดตั้ง VPN สำหรับ Windows 7/8

 

 
ส่วนที่  1 คำแนะนำการติดตั้งซอฟต์แวร์ VPN
 

1 .ดาวน์โหลดโปรแกรม Openvpn
               

2. ติดตั้งซอฟต์แวร์ VPN โดยเลือกวิธีติดตั้งตามระบบปฏิบัติการ 3 แบบดังนี้
    Window XP
   
2.1.1  กด Double click ไฟล์ “openvpn.exe” เพื่อติดตั้งโปรแกรม
   2.1.2 เลือกปรับค่าตามค่า Default ที่โปรแกรมกำหนดมาแล้ว (กด next, agree และ install ตามที่โปรแกรมแนะนำ)

    Window Vista
   2.2.1  กด Double click ไฟล์ “openvpn.exe” เพื่อติดตั้งโปรแกรม
   2.2.2  เลือกปรับค่าตามค่า Default ที่โปรแกรมกำหนดมาแล้ว (กด next, agree และ install ตามที่โปรแกรมแนะนำ)
   2.2.3  เข้าไปที่ไดเรกทอรี่ C:\Program Files\OpenVPN\bin และดำเนินปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของไฟล์
            “openssl.exe openvpn.exe openvpn-gui-1.0.3.exe openvpnserv.exe tapinstall.exe” ดังนี้
             2.2.3.1  click ขวาที่ไฟล์ openssl.exe จากนั้นเลือก Properties ดังรูป

2.2.3.2  เลือกหน้าต่าง Compatibility จากนั้นที่เมนู Compatibility mode เลือก Run this program in compatibility mode for: เลือก Window XP(Service Pack3) และเมนู Privilege Level เลือก Run this program as an administrator ดังรูป

  2.2.4  ดำเนินการตามข้อ 2.2.3.1 และ 2.2.3.2 กับที่ไฟล์ที่เหลือทั้งหมด (openvpn.exe openvpn-gui-1.0.3.exe openvpnserv.exe tapinstall.exe)

2.3  Window 7/8
       2.3.1  click ขวาที่ไฟล์ “openvpn-2.1.1-install.exe” จากนั้นเลือก Properties ดังรูป

 

      2.3.2  เลือกหน้าต่าง Compatibility จากนั้นที่เมนู Compatibility mode เลือก Run this program in compatibility mode for: เลือก Window XP(Service Pack3) และเมนู Privilege Level เลือก Run this program as an administrator ดังรูป

 

  2.3.3  กด Double click ไฟล์ “openvpn-2.1.1-install.exe” เพื่อติดตั้งโปรแกรม
  2.3.4  เลือกปรับค่าตามค่า Default ที่โปรแกรมกำหนดมาแล้ว (กด next, agree และ install ตามที่โปรแกรมแนะนำ)
  2.3.5  เข้าไปที่ไดเรกทอรี่ C:\Program Files\OpenVPN\bin และดำเนินปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของไฟล์
            “openssl.exe openvpn.exe openvpn-gui-1.0.3.exe openvpnserv.exe tapinstall.exe” ดังนี้
            2.3.5.1  click ขวาที่ไฟล์ openssl.exe จากนั้นเลือก Properties ดังรูป

        

       2.3.5.2  เลือกหน้าต่าง Compatibility จากนั้นที่เมนู Compatibility mode เลือก Run this program in compatibility mode for: เลือก Window XP(Service Pack3) และเมนู Privilege Level เลือก Run this program as an administrator ดังรูป


2.3.6  ดำเนินการตามข้อ 2.3.5.1 และ 2.3.5.2 กับที่ไฟล์ที่เหลือทั้งหมด (openvpn.exe openvpn-gui-1.0.3.exe openvpnserv.exe tapinstall.exe)

 

3.  ติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (Certificate) และไฟล์ระบบ
     3.1กลับไปที่เว็บเพ็จเลือกเมนู "ใบประกาศ" และกดปุ่ม "สร้าง" จากนั้น Unzip ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้ว   ไปไว้ที่ C:\Program Files\OpenVPN\config  ซึ่งภายใน Zip Files จะบรรจุ ไฟล์ดังนี้ (โดย ชื่อไฟล์ จะเป็นชื่อ username ของเครือข่ายนนทรี)

              ca.crt
              username.crt
              username.key
              username.ovpn

      3.2  นำไดเรกทอรีที่ได้ ไปไว้ที่ C:\Program Files\OpenVPN\config  

 

4.  ขั้นตอนการเชื่อมต่อโดยโปรแกรม OpenVPN

      4.1  Double click เรียกใช้ VPN ไคลเอ็นต์
      4.2  เลื่อนเมาส์ไปที่เมนูบาร์ สังเกตไอคอน https://vpn.ku.ac.th/images/iconopenvpn.gif ซึ่งเป็นไอคอนแสดง OpenVPN GUI สถานะการเชื่อมต่อ หากคลิกขวาดังรูปด้านล่าง แสดงว่าการติดตั้งใบประกาศผิดพลาดให้กลับไปทำที่ข้อ 4 การ ติดตั้งไฟล์ Certificate และ Configuration ใหม่

https://vpn.ku.ac.th/vpnimages/openvpngui_cancel.gif

 

4.3  คลิกขวาที่ OpenVPN GUI หากพบเมนูดังรูปด้านล่าง แสดงว่าการติดตั้งใบประกาศสมบูรณ์ให้คลิกเมาส์ที่เมนู Connect

4.4  ตรวจสอบไอพีแอดเดรส ต้องได้รับไอพีแอดเดรส 158.108.x.x

 

***OpenVPN Error: All TAP-Windows adapters


"All TAP-Windows adapters on thsi system are currently in use."
To solve the issue, you need to re-enable the adapter or reinstall the driver.

Solution 1: re-enable the adapter

Open Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Change adapter settings.
Check description of network adapters to find the Tap-Windows Adapter.
Right click on it > Disable.
Right click again > Enable.

Solution 2: reinstall the Tap driver

Check if it is already installed by opening C:\Program Files\TAP-Windows
Right click on Uninstall and select Run as administrator
Reboot the system (not required, but recommended)
Download the Tap driver For Windows Vista,7,8
Download the Tap driver from OpenVPN repository and install it (right click on it > Run as administrator)