ข้อมูลทั่วไป
 

การติดตั้ง VPN(Tunnelblick) บน MAC OS X


1. ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม Tunnelblick2. ติดตั้ง โปรแกรม Tunnelblick

3. ดาวน์โหลดไฟล์ใบประกาศแล้วดำเนินการติดตั้ง
   

4. เริ่มต้นใช้งาน