ข้อมูลทั่วไป
  VPN - Virtual Private Network - Kasetsart University

การติดตั้ง VPN (Tunnelblick) บนเครื่อง MAC OS


1. ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม Tunnelblick


2. คลิกติดตั้ง โปรแกรม Tunnelblick


3. หลังจากคลิกติืดตั้งโปรแกรม ให้คลิกปุ่ม open


4. หากมีหน้าต่างตั้งค่า Notifications ขึ้นมา ให้คลิกที่ Allow Notifications ดังภาพ


5. กลับไปที่หน้าเว็บ เข้าไปที่เมนู "ใบกระกาศ" และเลือกปุ่ม "สร้าง" เพื่อดาวน์โหลดใบประกาศ จะได้ไฟล์ใบประกาศ


6. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ใบประกาศ เพื่อติดตั้งใบประกาศ และคลิกที่ only me


7. หากต้องการตรวจสอบว่า ลงใบประกาศเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนูด้านบน และเลือก VPN Details


8. ใบประกาศที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว สามารถดูได้ที่ tab Configurations หลังจากนั้นให้คลิกที่ Connect ซึ่งจะอยู่ด้านล่างขวา เพื่อทำการเชื่อมต่อ


9. กรอก username และ password nontri เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม


10. หลังจาก login เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม Tunnelblick สำเร็จ จะแสดง logs ของโปรแกรม ดังภาพLast update: 07 April 2023