ข้อมูลทั่วไป
  VPN - Virtual Private Network - Kasetsart University

ขั้นตอนการติดตั้ง VPN สำหรับเครื่อง Linux Ubuntu


1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม OpenVPN

1.1 เข้าไปที่เมนู System->Administrator->Synaptic Package Manager

1.2 ค้นหาโดยกดปุ่ม search แล้วพิมพ์ openvpn

1.3 เลือกโดยการ Mark for Installation หลังจากนั้นก็ apply แล้วรอ download พร้อมติดตั้งเสร็จ


2. ดาวน์โหลดใบประกาศ (Certificate)

2.1 เปิดหน้าเว็บ https://vpn.ku.ac.th ทำการ Login ด้วย Nontri Account

2.2 เข้าไปที่เมนู ใบประกาศ และทำการดาวน์โหลดใบประกาศ ซึ่งจะได้ไฟล์นามสกุล.zip (ชื่อไฟล์จะเป็นชื่อ username nontri account)
ให้ Save ไฟล์ดังกว่าไว้ที่ Directory ชื่อว่า OpenVPN

2.3 ทำการแตก zip ไฟล์ Certificate ที่ดาวน์โหลดมา จะได้ไฟล์ทั้งหมด 4 ไฟล์ คือ
ca.crt
xxxx@bkn-linux.crt
xxxx@bkn-linux.key
xxxx@bkn-linux.ovpn


3.การเรียกใช้โปรแกรม OpenVPN

3.1 เปลี่ยน Directory ไปที่เก็บใบประกาศ (ในที่นี้คือ OpenVPN)

3.2 ทำการเรียกโปรแกรม OpenVPN ตามด้วยใบประกาศ ด้วยคำสั่งนี้
sudo openvpn xxxx.ovpn
ทำการกรอก username และ password ด้วย Nontri Account

**ให้เปิด Terminal ไว้ตลอดการใช้งาน และปิด Terminal เมื่อต้องการตัดการเชื่อมต่อโปรแกรม**