ข้อมูลทั่วไป
 

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม OpenVPN Connect บน Android


1. เข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม OpenVPN Connect บน Play Store อุปกรณ์ Android Device2.ดาวน์โหลดใบประกาศ จากหน้าเว็บไซต์ https://vpn.ku.ac.th โดยทำการ Login Nontri Account และไปที่เมนู ใบประกาศ


3.รูปแบบของใบประกาศที่ดาวน์โหลด จะอยู่ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .ovpn


4.เปิดโปรแกรม OpenVPN Connect จะปรากฏหน้าจอ Import Profile ให้เลือกที่เมนู FILE และไปที่โฟลเดอร์ Download


5.เลือกใบประกาศ ไฟล์นามสกุล .ovpn และคลิกที่ปุ่ม IMPORT ตามภาพ


6.หลังจาก IMPORT ไฟล์ใบประกาศเรียบร้อย ให้กรอก Username Nontri ในช่อง Username และคลิกที่ ADD


7.หากทำการเพิ่มใบประกาศสำเร็จ ในโปรแกรมจะแสดงหน้า Profile และให้คลิกที่ปุ่มตามภาพประกอบ เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบ


8.จะปรากฏหน้าต่างให้กรอกรหัสผ่าน


9.ทำการเชื่อมต่อสำเร็จ
Last Update :02/03/2022