ข้อมูลทั่วไป
 

การติดตั้ง VPN Connect บน Android


1. ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม Openvpn Connect บน Google Play (Android Device)



2.ดาวน์โหลดใบประกาศจากหน้าเว็บไซด์ https://vpn.ku.ac.th


3.ติดตั้งใบประกาศ
   

4. กรอก Username และ Password

5. เริ่มต้นใช้งาน