ข้อมูลทั่วไป
 

VPN.KU.AC.TH 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วิทยาเขต :
 
  


*หมายเหตุ เมื่อใช้งานโปรแกรม OpenVpn กรุณาใส่ Username ตามด้วย @ และตามด้วยวิทยาเขตทุกครั้ง

ยกตัวอย่าง : บัญชี g4555555 วิทยาเขตสกลนคร >> Username = g4555555@src
(หมายเหตุ : bkn=บางเขน, src=ศรีราชา, kps=กำแพงแสน, csc=สกลนคร)

สำหรับวิทยาเขตบางเขนจะใส่ @ ตามด้วยวิทยาเขตหรือไม่ก็ได้ (ในกรณีที่ไม่ใส่ระบบจะเติม@bkn ให้อัตโนมัติ)